home Szukaj w polskim Infoseek'uNowo∂ś!
W Kronikach Miasta Kobiet "P£E∆ A WYBORY" Renaty SiemiŮskiej


Celem istnienia miasta i jego mieszkaŮcůw jest tworzenie nowych wiÍzi w cyberprzestrzeni.
Najistotniejszym splotem komunikacyjnym miasta jest agora, gdzie znajduje siÍ Mapa Miasta. Od niej odchodzĪ g≥ůwne szlaki: Brama Tworzenia, za ktůrĪ toczy siÍ Ņycie codzienne miasta. Za BramĪ Imaginacji rozciĪga siÍ miasto w czasie. W Bramie Do∂wiadczeŮ gromadzone sĪ informacje o historii, tak tej dawnej jak i wczorajszej.
NadrzÍdnĪ zasadĪ jest wolno∂ś; Ņycie w cyberwspůlnocie bez przemocy, dyskryminacji i wyzysku ekonomicznego.

JeŅeli siÍ zgubisz w labiryncie Miasta, skorzystaj z pomocy Przewodnika

Bramy miasta otwarte sĪ tak dla turystůw, wpadajĪcych do miasta na chwilÍ jak i dla przybyszy pragnĪcych osiedliś siÍ tutaj, tworzyś i zostaś cz≥onkami nowej wspůlnoty.


Brama

MiastoKobiet.art.pl

Copyright (c) 1997 MiastoKobiet.art.pl Wszystkie prawa zastrzeŅone